• Sponsor worden

  Sponsoring? Dat is samen winnen! 

  Wie droomt er niet van het hoogst haalbare? ALFA SPORT durft te dromen en doet er alles aan om deze dromen waarheid te laten worden. Wij willen een optimale band creëren tussen de club en sponsoren. Een band die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. De relatie tussen club en sponsor moet voor beide partijen voldoening geven en beantwoorden aan wederzijdse verwachtingen. Sponsoring betekent in onze optiek gebruik maken van commerciële communicatie mogelijkheden die zakelijke tegenprestaties op leveren zodat voor beide partijen een win-win situatie ontstaat. 

  Meer kansen voor onze sponsoren 

  ALFA SPORT is met ruim 500 leden en een perfecte accommodatie waar onder alle omstandigheden altijd getraind en gevoetbald kan worden met nog voldoende groeipotentie naar de toekomst! Bij onze vereniging is iedereen van harte welkom; jong en oud, man en vrouw, met of zonder beperking. Wij staan midden in de maatschappij en zijn meer dan alleen een voetbalclub. Onze missie is: samen beter willen worden door het beste uit jezelf te halen! 

  Doelstelling sponsoring 

  De sponsorcommissie heeft zich ten doel gesteld het genereren van financiële middelen of in geld waardeerbare middelen welke ten goede komen aan de hele ALFA SPORT familie. Met de middelen die bijeengebracht worden kan ALFA SPORT de kwaliteit aan haar leden blijven bieden die zij nodig acht en alle randvoorwaarden in standhouden die daarbij nodig zijn. Daarbij geloven wij heilig dat bedrijven in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap graag een steentje bijdragen aan een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers en die meer is dan een voetbalclub! 

  Bij het realiseren van onze doelstelling concentreren wij ons vooral op bedrijven die zich bevinden binnen de eigen regio. Dat kunnen landelijke organisaties zijn op het gebied van consumenten en afnemers van diensten binnen de eigen regio. De grootste potentie zeker in het kader van MVO is evenwel te vinden in plaatselijke ondernemers, die vaak omwille van behoud en uitbreiding van hun klantenbestand kiezen voor sponsoring. Sponsoring betekent onder meer naamsbekendheid, doch ook een positieve uitstraling naar de inwoners binnen de regio. 

  Sponsorbeleid van de vereniging 

  Het beleid is er in principe op gericht financiële middelen te verwerven die kunnen worden benut ten gunste van alle leden binnen de vereniging. Overigens betekent het zeker niet dat wanneer een potentiële sponsor alleen een bepaald evenement of activiteit wenst te sponsoren dat niet zou kunnen. 

  Binnen de vereniging is gekozen voor een eenduidige kledinglijn. De kledinglijn van ALFA SPORT wordt bepaald en vastgelegd door het bestuur en binnen alle geledingen gedragen. De geldende kledinglijn wordt op de website getoond. Het is binnen de vereniging niet toegestaan andere gesponsorde kleding te dragen, anders dan de vastgestelde en voorgeschreven kledinglijn! Uitzondering hierop zijn eventuele incidentele kledingstukken zoals bijvoorbeeld het bedrukken en uitgeven van shirts bij een kampioenschap. 

  Bij alle vormen van sponsoring wordt tussen de sponsor en ALFA SPORT een sponsorcontract aangegaan. In het contract worden alle rechten en plichten overeengekomen. 

  Hoofdsponsor ALFA SPORT 

  De hoofdsponsor is bereid voor een termijn van minimaal 3 jaren het 1e elftal van ALFA SPORT te sponsoren voor een nader overeen te komen bedrag en ontvangt daarvoor:- logo op voorkant shirt- 3 reclameborden langs hoofdveld (aanmaakkosten rekening sponsor) - 2 reclameborden op trainingsveld (aanmaakkosten rekening sponsor)- banner op site en op flatscreen(s) in kantine (ontwerp voor rekening sponsor)- omroepreclame tijdens thuiswedstrijden 1e teams- vier seizoenskaarten voor duur van het contractDe hoofdsponsor wordt automatisch lid van de nog op te richten Business Club de Oirsprong! 

  Teamsponsors (zowel senioren als jeugd) 

  De teamsponsor is bereid voor een termijn van minimaal 3 jaren één van de senioren of jeugdteams van ALFA SPORT te sponsoren, met uitzondering van het 1e elftal, door hen te voorzien van wedstrijdkleding; shirt, short en sokken met een sponsornaam/logo.

  Voor eventuele vragen kunt u terrecht bij onze sponsor commissie Sponsoring@alfasport.nl