ALFA SPORT

Sporten op kunstgras niet gevaarlijk

zo 01 jan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt na onderzoek dat het niet gevaarlijk is om te sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels van gemalen autobanden.

Dat bevestigt het RIVM aan NU.nl na berichtgeving in De Telegraaf.

Het onderzoek door het RIVM werd verricht nadat wetenschappers begin oktober tegen ZEMBLA zeiden dat rubbergranulaat-velden nooit goed onderzocht zijn, terwijl in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voetballers het krijgen van kanker linken aan het spelen op deze velden.

Diverse voetbalclubs wilden hierdoor niet meer op kunstgras spelen.

Volgens het onderzoek zitten er in de rubberkorrels wel stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar het gaat hierbij om dusdanig kleine hoeveelheden dat een speelverbod niet genoodzaakt is. Het zou gaan om een ‘verwaarloosbaar’ risico op kanker.

Door de experts van het RIVM zijn in totaal honderd kunstgrasvelden onderzocht. Uit dat onderzoek bleek dat de rubberkorrels, beter bekend als rubbergranulaat, wel degelijk stoffen bevatten die kankerverwekkend kunnen zijn. Deze stoffen, PAK’s, ftalaten, benzothiazolen, metalen en fenole, komen volgens het instituut maar in zeer beperkte mate vrij als bijvoorbeeld voetballers er op sporten. Daarom is er geen aanleiding om schade voor de gezondheid te verwachten.

Betere normen
Het onderzoek naar kunstgras is voor het RIVM wel aanleiding om te pleiten voor betere gezondheidsnormen voor het rubbergranulaat. Er zijn verschillende normen in diverse landen. Voor rubbertegels die vaak op speelplaatsen worden gebruikt gelden bijvoorbeeld andere regels

“Beter onderbouwde en strengere normen kunnen mogelijk bijdragen aan het terugdringen van de zorgen die er momenteel bestaan over de gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgras”, stellen de onderzoekers.

Het RIVM benadrukt wel dat kleine kinderen de korrels niet ‘onbeperkt in hun mond moeten stoppen’, maar voegt daar aan toe dat dat ook voor grind en zand geldt.

Zekerheid
Vertegenwoordigers van de bandenbranche laten in een reactie weten tevreden te zijn met de uitkomst van het onderzoek. “Ze bevestigen de resultaten van zo’n honderd eerdere onderzoeken die ook al concludeerden dat er geen milieu- en gezondheidsrisico’s zijn bij het sporten op kunstgras van rubbergranulaat.”

“Het is goed dat alle sporters, ouders, gemeenten, sportclubs en vrijwilligers hun velden kunnen blijven gebruiken zonder zich zorgen te hoeven maken. We begrijpen goed dat zij zeker willen zijn dat hun kunstgras veilig gebruikt kan worden. Die zekerheid hebben ze nu opnieuw gekregen.”

De KNVB is blij met de conclusie van het RIVM, maar blijft desondanks alert. Dat zei een woordvoerder van de bond dinsdag in een eerste reactie. De KNVB komt met een uitgebreide reactie zodra de bond het rapport zelf heeft ingezien.
ro_vws_rivm_logo_homepage_nl
Van de KNVB hebben we de hieronder geplaatste reactie ontvangen.

Zojuist heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Wij verwachtten duidelijke taal van het RIVM, die hebben we gekregen. De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat we op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.

Erkentelijk voor snelle reflex
De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroegen we om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerust gesteld. We zijn de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek. En het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.

Informatielijn RIVM
Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.

Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl