ALFA SPORT

Komt geer noa de algemene ledenvergadering?

vr 04 nov

Het bestuur van ALFA SPORT nodigt haar leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering.

 • Vrijdag 25 november 2022
 • Aanvang om 21.00 uur
 • ALFA SPORT ARENA

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit 

 1. Opening door de voorzitter 
 2. Vaststellen verslag ALV d.d. 14 juni 2019 (reeds eerder toegezonden alsmede gepubliceerd op Alfa Sport.nl
 3. Jaarverslag over de afgelopen periode 
 4. Financiën 
  1. Herbevestiging contributie-afspraken Alg. ledenvergadering 2019 
  2. Financieel verslag van de boekjaren 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 
  3. Verslag van de kascommissie en decharge Algemeen Bestuur v.v. Alfa Sport 
  4. (Her)verkiezing kascommissie 
 5. Informatie over WBTR en accordering door ALV 
 6. Bestuur en Organisatie 
  1. Info nieuwe bestuursleden/functies Pascal, Hub, Roger, Luc, Leonie, Myra 
  2. Info vervanging 2e kunstgrasveld 
  3. Info nieuwe kleding jeugd en senioren 
  4. Info huurovereenkomst gemeente 
  5. Ontwikkelingen Park de Oirsprong 
 7. Voetbalzaken door Martin Vrösch 
 8. Rondvraag en Sluiting 

Wij hopen u op 25 november te mogen begroeten.

Klik hier voor het verslag van de vorige algemene ledenvergadering. 

Deel op Facebook
Adres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl