ALFA SPORT

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2019-2020

za 10 aug

Tijdens de ALV van 14 juni j.l. hebben de leden van Alfa Sport de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Daarnaast is door de vergadering ook besloten dat gedurende de komende vijf jaren, te starten met het seizoen 2020/2021, jaarlijks alle individuele contributie met één euro p.m. zal worden verhoogd. Concreet betekent dit dat voor komend seizoen de navolgende bedragen per lid van toepassing zijn, daarbij is leeftijd bepalend en niet het team waar je, bijvoorbeeld door dispensatie, in speelt!

Tijdens de ALV van 14 juni j.l. hebben de leden van Alfa Sport de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Daarnaast is door de vergadering ook besloten dat gedurende de komende vijf jaren, te starten met het seizoen 2020/2021, jaarlijks alle individuele contributie met één euro p.m. zal worden verhoogd. Concreet betekent dit dat voor komend seizoen de navolgende bedragen per lid van toepassing zijn, daarbij is leeftijd bepalend en niet het team waar je, bijvoorbeeld door dispensatie, in speelt!
# Senioren - geboren in 2000 of eerder - € 234,- p.j. zijnde € 19,50 p.m.
# Junioren  - geboren in 2001-2006       - € 192,- p.j. zijnde € 16,00 p.m.
# Pupillen   - geboren in 2007-2014       - € 132,- p.j. zijnde € 11,00 p.m.
Voor alle overige spelende leden: 35+, veteranen, zaal en walking football worden door de penningmeester met ieder team afzonderlijke afspraken gemaakt. Daarnaast kennen wij nog steunende leden die € 50,- p.j. betalen en daarvoor gratis toegang hebben bij wedstrijden van ons eerste team en leden van de Club van 50 die een zelfde bedrag aan de stichting promotie voetbal Beekdaelen betalen! 

Betaling is het makkelijkste, en dat heeft ook onze voorkeur, via automatische incasso. Dat kan per maand, per kwartaal of per jaar. Wil jezelf de contributie overboeken dat kan, maar het volledige bedrag dient dan wel op onze rekening te staan voor de eerste competitiewedstrijd! LET OP: CONTRIBUTIE NIET VOLLEDIG BETAALD IS NIET SPELEN!

Tot slot nog twee bijzondere bepalingen:
1. Bij tussentijdse afmelding als lid wordt de contributie niet
  teruggestort.
2. Bij ernstige blessures of ziekte welke langer dan drie maanden duurt kan in goed overleg met het bestuur/penningmeester besloten worden om inning stop te zetten c.q. te retourneren.

 

Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl