ALFA SPORT

Lidmaatschap

Start en einde lidmaatschap
Alleen leden mogen als speler, trainer, coach of leider deelnemen aan wedstrijden en activiteiten van VV ALFA SPORT.

De leden betalen een contributie die jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Het lidmaatschap start op het moment van inschrijving. De contributie gaat in op de maand van inschrijving.

Incasso
De contributie wordt geheven via automatische incasso.
Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan, is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten.


AANMELDEN


AFMELDEN

Opzeggen kan elk moment en dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministatie.
Bij opzegging gedurende het voetbalseizoen (van 1 juli tot 30 juni) is voor het gehele seizoen de contributie verschuldigd.


 


Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl