ALFA SPORT

CONTRIBUTIE 2020-2021

Tijdens de ALV van 14 juni 2018 hebben de leden van Alfa Sport de contributie voor het seizoen 19/20vastgesteld. Daarnaast is door de vergadering ook besloten dat gedurende de komende vijf jaren, te starten met het seizoen 2020/2021, jaarlijks alle individuele contributie met één euro p.m. zal worden verhoogd.

C
oncreet betekent dit dat voor komend seizoen de navolgende bedragen per lid van toepassing zijn, daarbij is leeftijd bepalend en niet het team waar je, bijvoorbeeld door dispensatie, in speelt!
# Senioren - geboren in 2001 of eerder - € 246,- p.j. zijnde € 20,50 p.m.
# Junioren  - geboren in 2002-2007       - € 204,- p.j. zijnde € 17,00 p.m.
# Pupillen   - geboren in 2008-2015       - € 144,- p.j. zijnde € 12,00 p.m.

Voor alle overige spelende leden: 35+, veteranen, zaal en walking football worden door de penningmeester met ieder team afzonderlijke afspraken gemaakt. Daarnaast kennen wij nog steunende leden die € 50,- p.j. betalen en daarvoor gratis toegang hebben bij wedstrijden van ons eerste team en leden van de Club van 50 die een zelfde bedrag aan de stichting promotie voetbal Beekdaelen betalen! 

Betaling is uitsluitend mogelijk via automatische incasso ( Download hier het incassoformulier). Dat kan per maand of per jaar.  LET OP: CONTRIBUTIE NIET (VOLLEDIG) BETAALD IS NIET SPELEN!

Tot slot nog twee bijzondere bepalingen:
1. Bij tussentijdse afmelding als lid wordt de contributie niet
  teruggestort.
2. Bij ernstige blessures of ziekte welke langer dan drie maanden duurt kan in goed overleg met het bestuur/penningmeester besloten worden om inning stop te zetten c.q. te retourneren.

 

 


Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl