ALFA SPORT

CONTRIBUTIE

De nieuwe contributieprijzen voor het seizoen 2023-2024 zijn bekend:

Voor komend seizoen zijn de navolgende contributiebedragen per lid van toepassing. Daarbij is de leeftijd
bepalend (peildatum 31 december 2023) en niet het team waar je, bijvoorbeeld door dispensatie, in speelt:
- Senioren   -  leeftijd 19 jaar en ouder         € 264,- p.j. zijnde € 22,00 p.m.
- Junioren    -  leeftijd van 13 t/m 18 jaar      € 216,- p.j. zijnde € 18,00 p.m.
- Pupillen     -  leeftijd tot en met 12 jaar       € 156,- p.j. zijnde € 13,00 p.m.

Voor alle overige spelende leden: 35+, Veteranen, Zaal en Walking Football worden door de penningmeester met ieder team afzonderlijke afspraken gemaakt. Daarnaast kennen wij nog steunende leden die € 50,- p.j. betalen en daarvoor gratis toegang hebben bij wedstrijden van ons eerste team en leden van de Club van 50 die eenzelfde bedrag aan de stichting "Promotie voetbal Beekdaelen" betalen! 

Betaling is uitsluitend mogelijk via automatische incasso (aanmelden kan hier). Dat kan per maand of per jaar.  
LET OP: CONTRIBUTIE NIET (VOLLEDIG) BETAALD IS NIET SPELEN!

Tot slot nog twee bijzondere bepalingen:
1. Bij tussentijdse afmelding als lid wordt de contributie niet  teruggestort.
2. Bij ernstige blessures of ziekte welke langer dan drie maanden duurt kan in goed overleg met het bestuur/penningmeester besloten worden om inning stop te zetten c.q. te retourneren. 


Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl