ALFA SPORT

CONTRIBUTIE

De nieuwe contributieprijzen voor het seizoen 2021-2022 zijn bekend:

Voor komend seizoen zijn de navolgende contributiebedragen per lid van toepassing. Daarbij is leeftijd bepalend en niet het team waar je, bijvoorbeeld door dispensatie, in speelt:
# Senioren - geboren in 2002 of eerder.   - € 246,- p.j. zijnde € 20,55 p.m.
# Junioren  - geboren in 2003 - 2008       - € 204,- p.j. zijnde € 17,00 p.m.
# Pupillen   - geboren in 2009 of later       - € 144,- p.j. zijnde € 13,00 p.m.

Voor alle overige spelende leden: 35+, veteranen, zaal en walking football worden door de penningmeester met ieder team afzonderlijke afspraken gemaakt. Daarnaast kennen wij nog steunende leden die € 50,- p.j. betalen en daarvoor gratis toegang hebben bij wedstrijden van ons eerste team en leden van de Club van 50 die een zelfde bedrag aan de stichting promotie voetbal Beekdaelen betalen! 

Betaling is uitsluitend mogelijk via automatische incasso (aanmelden kan hier). Dat kan per maand of per jaar.  LET OP: CONTRIBUTIE NIET (VOLLEDIG) BETAALD IS NIET SPELEN!

Tot slot nog twee bijzondere bepalingen:
1. Bij tussentijdse afmelding als lid wordt de contributie niet  teruggestort.
2. Bij ernstige blessures of ziekte welke langer dan drie maanden duurt kan in goed overleg met het bestuur/penningmeester besloten worden om inning stop te zetten c.q. te retourneren. 


Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl