ALFA SPORT

Jeugdbeleid

De missie van de ALFA SPORT Jeugdopleiding is het opleiden van jeugdspelers uit de directe omgeving, optimaal gebruik makend van de potentie van het individu. De opleiding wil de spelers tactisch, technisch, fysiek en mentaal ontwikkelen om ze zo zoveel mogelijk zelfvertrouwen en spelplezier te bieden. Daarbij leeft de hoop dat zoveel mogelijk spelers uiteindelijk de seniorenelftallen bereiken.

Onze jeugdopleiding pleegt dit te doen door zoveel mogelijk knowhow aan te bieden aan de spelers. Deels door het scholen en begeleiden van de trainers en anderzijds door de spelers specifieke onderdelen te laten bijbrengen door professionals, zoals een techniek- en keeperstrainer.

De trainers die voor een groep staan zijn veelal vaders van kinderen in dat team. Mensen die vrijwillig een hobby willen maken van het trainerschap. ALFA SPORT is aangewezen op deze vrijwilligers en stimuleert ze d.m.v. KNVB-cursussen en/of workshops a.h.v. de Technisch Jeugd Coördinator.

Het betrekken van families, vrienden en bekenden is een groot goed bij de club en een pré ter verwezenlijking van een gezamenlijk thuisgevoel.

Naast het verder ontwikkelen van stafleden d.m.v. cursussen of feedback van de TJC, wordt ook gelet op een zo ideaal mogelijk leeromgeving voor de spelers. Individueel is het van belang dat de speler zowel positief als negatief niet buiten de boot valt binnen zijn team als het gaat om voetbaltechnische handelingen. Maar ook zeker ook t.a.v. de sociaal-maatschappelijk positie binnen het team.

Om de jeugdspeler zoveel mogelijk te kunnen laten groeien, dient de speler de juiste ‘weerstand’ te ervaren om verder te kunnen leren. Gaat het voetballen te makkelijk, dan leert de speler niet. Gaat het te moeilijk, dan bederft dat het plezier. Het indelen van de spelers vindt dan ook zorgvuldig plaats. Zowel het sociaal-maatschappelijke als de voetbaltechnische thema’s spelen daarbij een rol.

Hoe meer een speler leert samen met zijn ploeggenoten, des te meer plezier krijgt hij/zij individueel in het spel.

Door lid te worden van ALFA SPORT verwachten wij dat men zich conformeert aan het beleid en de daarmee gepaarde keuzes die ons kader maakt in het belang van de spelers. Om daarvan een goed beeld te kunnen vormen, zal elk nieuw lid worden uitgenodigd voor een intakegesprek en ontvangt men tevens een informatiegids waarin onze visie staat beschreven.

ALFA SPORT ATTITUDE

 • Alfa Sport is een familiaire en hechte dorpsclub met ruimte voor zowel recreatieve teams als prestatief voetbal
 • We praten altijd over WIJ en nooit over IK
 • Altijd eerst naar jezelf kijken en dan pas naar de ander
 • Wijs elkaar binnen het team respectvol op zaken die beter kunnen/moeten (corrigeren)
 • Toon interesse en begrip naar medespelers als die een mindere periode doormaken. Veroordeel vooral niet te snel want je kent wellicht de oorzaken niet
 • Behandel anderen zoals jij ook behandeld wilt worden
 • Respecteer aanwijzingen van het jeugdkader, trainer(s), leider(s), scheids/grensrechter(s) en/of vrijwilliger(s). Ze hebben het beste met je voor!
 • Ga respectvol om met medespelers, tegenstanders en scheidsrechters
 • Een goede discipline en respect zijn basisvoorwaarden voor iedere speler in onze vereniging
 • Het tijdig afmelden als ook verantwoordelijkheid dragen voor je eigen spullen en die van de ander zijn vanzelfsprekendheden
 • Van je lichaam wordt meerdere keren per week een inspanning verwacht. Behandel jezelf goed, gun je lichaam voldoende rust en zorg dat je goed en gezond eet en drinkt
 • Het is ons streven je als voetballer en mens te ontwikkelen. Dat gaat meestal hand in hand. Studie is een belangrijk onderdeel daarbij. Doe je best op school, zodat je met een gerust hart kunt voetballen
 • We verwachten van onze spelers en stafleden dat ze positief omgaan met verlies en teleurstellingen. Winnen doe je samen als team, verliezen vaak in je eentje.
 • Straal plezier uit!

Klik op de link voor de volledige informatiegids.


Deel op FacebookAdres
ALFA SPORT
Oirsbekerweg 90
6438HC Oirsbeek

Contact
046-4433107
info@alfasport.nl